کتاب بررسی یک پرونده ی قتل

قیمت اصلی ۲۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۸,۵۰۰ تومان است.

کتاب حقوق بشر

قیمت اصلی ۱۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۶,۴۰۰ تومان است.

کتاب حق و سوءاستفاده از آن

قیمت اصلی ۲۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۱,۵۰۰ تومان است.

حقوق بین‌الملل کیفری

قیمت اصلی ۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۵,۰۰۰ تومان است.

کتاب چرا نمی توانیم منتظر بمانیم؟

قیمت اصلی ۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۷,۵۰۰ تومان است.

حقوق به زبان ساده

قیمت اصلی ۴۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰,۹۵۰ تومان است.

درآمدی تصویری بر فمینیسم

قیمت اصلی ۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹,۵۰۰ تومان است.