کتاب گفت و گو با مردم

قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰,۰۰۰ تومان است.

کتاب زبان بدن (آنچه بدن می گوید)

قیمت اصلی ۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۳,۸۰۰ تومان است.

هشتمین عادت

قیمت اصلی ۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵,۶۰۰ تومان است.

سلاح طنز

قیمت اصلی ۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۶,۵۰۰ تومان است.

بعد از سلام چه می گویید؟

قیمت اصلی ۱۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۹,۵۰۰ تومان است.